Blog Chu Bang

Chính sách bảo hành

Căn cứ Quy định của Công ty về thời gian bảo hành đối với từng loại sản phẩm, và thực tế các sản phẩm Qúy khách hàng sử dụng. Công ty sẽ cấp thẻ bảo hành tới Qúy khách hàng. Qúy khách vui lòng liên hệ về Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Công ty để biết thêm chi tiết về quy trình cấp thẻ và thời gian áp dụng đối với từng sản phẩm.  Blog Chu Bang    Blog Chu Bang    Blog Chu Bang