Blog Chu Bang

Hướng dẫn cài đặt tốc độ cửa điện Cayman xe 16 chỗ

 


Hướng dẫn cài đặt tốc độ cửa điện Cayman xe 16 chỗ

Hãng sản xuất: Ador
Xuất xứ: Liên bang Nga
Thao tác như sau:
B1: Ấn giữa nút ấn đến khi nghe 4 tiếng bip thì nhả tay. Sẽ đưa ECU vào chế độ cài đặt tốc độ. Dấu hiệu: Thình thoảng có 1 tiếng bíp phát ra từ ECU

Tăng tốc độ

B2. Ấn nút để cửa mở (ấn nhả như bình thường). Để tăng tốc độ, khi cửa đang chạy mở thì ấn nút thêm 1 lần sẽ tăng 1 cấp tốc độ. Khi cửa dừng. ấn nhả để đóng cửa, trong quá trình cửa chạy đóng, không làm gì cả.
Lặp lại bước 2 để đạt được tốc độ cần thiết.

Giảm tốc độ

B2'. Ấn nút để cửa đóng (ấn nhả như bình thường). Để giảm tốc độ, khi cửa đang chạy mở thì không làm gì. Khi cửa dừng, ấn nhả để đóng cửa, trong quá trình cửa chạy đóng, ấn nút thêm 1 lần để giảm 1 cấp tốc độ.
Lặp lại bước 2 để đạt được tốc độ cần thiết.

Lưu tốc độ:

Ấn giữ nút ấn 5s, sau đó nhả tay, ECU sẽ phát ra tiếng tút dài. Cài đặt đã được lưu!

Reset cửa tự động Cayman

Cách 1: Rút nguồn
Cách 2: Mở cửa cho đèn sáng, ấn giữa nút đến khi đèn tắt thì nhả tay
Cám ơn quý khách luông ủng hộ cửa tự động nhập khẩu Nga!

  Blog Chu Bang    Blog Chu Bang    Blog Chu Bang