Blog Chu Bang

Camera 360 Elliview xe Sorento, mô phỏng chân thực tại mọi góc chết

Camera 360 quan sát toàn cảnh Elliview hỗ trợ lái xe an toàn hơn.

4 mắt camera phân bổ tại Đầu xe, đuôi xe và 2 gương, được tổng hợp hình ảnh bởi bộ điều khiển ECU, giúp lái xe có hình ảnh mô phỏng chân thực tại mọi góc chết của xe.

  Blog Chu Bang    Blog Chu Bang    Blog Chu Bang